• Zabezpieczanie obiektów przed gniazdowaniem ptaków np.
    • Kolce,
    • Siatki polietylenowe,
    • Naklejki wizerunków ptaków drapieżnych,
  • Montaż kratek wentylacyjnych w otworach stropodachowych,
  • Sprzątanie nieczystości po ptakach.
Zabezpieczenia przed ptakami